सम्पर्क

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुस्ताङ्ग
कार्य क्षेत्र: मुस्ताङ्ग, म्याग्दी


सम्पर्क नं. ०६९४४०१३०
इमेल: pmamp.piu.mustang@gamil.com